Mercedes-Benz
Mgr. Ondrej Šintal, MBA
Riaditeľ spoločnosti
Tel.: +421 51/7732833
o.sintal@motor-car.sk
Katarína Namešpetrová
Asistentka riaditeľa
Tel.: +421 51/7732833
k.namespetrova@motor-car.sk
Laura Schotterová
Recepcia servis

Mobile: +421 918 424 009
l.schotterova@motor-car.sk
Marianna Gregová
Recepcia servis

Mobile: +421 918424009
m.gregova@motor-car.sk
Ing. Zuzana Kukurová
Recepcia / Marketing

Mobile: +421 918 424 063
z.kukurova@motor-car.sk
Ing. Ján Marcin
Vedúci technického úseku

Mobile: +421 903596318
j.marcin@motor-car.sk
Ing. Radko Milkovič
Vedúci predaja osobných, úžitkových a jazdených vozidiel
Tel.: +421 (51) 77 244 29
Mobile: 0918 766 231
r.milkovic@motor-car.sk
PhDr. Marek Propper
Manažér predaja pre firemných zákazníkov

Mobile: +421 918424295
m.propper@motor-car.sk
Ing. Gabriel Voľanský
Vedúci popredajných služieb osobných, úžitkových a nákladných vozidiel

Mobile: +421 905713846
g.volansky@motor-car.sk
Radovan Germuška
Predajca osobných vozidiel

Mobile: +421 918424294
r.germuska@motor-car.sk
Lukáš Jakubov
Predajca jazdených vozidiel

Mobile: +421 903 696 577
l.jakubov@motor-car.sk
Jaroslav Milenovský
Predajca osobných a úžitkových vozidiel

Mobile: +421 903622169
j.milenovsky@motor-car.sk
Janka Pigulová
Asistentka predaja osobných, úžitkových, nákladných a jazdených vozidiel

Mobile: +421 918 500 196
j.pigulova@motor-car.sk
Roman Uličný
Vedúci predaja jazdených vozidiel

Mobile: +421 918 424 116
r.ulicny@motor-car.sk
František Badžan
Garančný technik

Mobile: +421 903 635 475
f.badzan@motor-car.sk
Peter Durkáč
Servisný poradca osobných a úžitkových vozidiel

Mobile: +421 903638593
p.durkac@motor-car.sk
Viliam Lozák
Servisný poradca osobných a úžitkových vozidiel

Mobile: +421 905 487 243
v.lozak@motor-car.sk
Milan Petija
Servisný poradca osobných a úžitkových vozidiel

Mobile: +421 905751116
m.petija@motor-car.sk
Jakub Vavrek
Servisný poradca osobných a úžitkových vozidiel

Mobile: +421 917905013
j.vavrek@motor-car.sk
Anton Durkáč
Servisný poradca nákladných vozidiel

Mobile: +421 918500197
a.durkac@motor-car.sk
Ing. Lukáš Kožlej
Servisný poradca nákladných vozidiel

Mobile: +421918 500 213
l.kozlej@motor-car.sk
Ing. Jozef Sučka
Servisný poradca nákladných vozidiel

Mobile: +421 903642115
j.sucka@motor-car.sk
Viktor Kukura
Vedúci skladu náhradných dielov

Mobile: +421 905902564
v.kukura@motor-car.sk
Ing. Lukáš Bartoš
Predajca náhradných dielov

Mobile: +421 918500214
l.bartos@motor-car.sk
Martin Jarkovský
Predajca náhradných dielov

Mobile: +421 905 902 564
m.jarkovsky@motor-car.sk
Mário Kundrát
Predajca náhradných dielov

Mobile: +421 918 445 705
m.kundrat@motor-car.sk